top
Logo Pallialine
telefoon icoon CONTACT | ster icoon DISCLAIMER
visitekaartje

Werkwijze

A. Huidige werkwijze bij de opstart van pallialine.be (2010-2011):

De richtlijnen op deze site (met uitzondering van 'palliatieve sedatie') zijn een bewerking van de richtlijnen palliatieve zorg uit het boek: De Graeff, A., van Bommel, J.M.P., van Deijck, R.H.P.D., Van den Eynden, B.R.L.C, Krol, R.J.A., Oldenmenger, W.H., Vollaard, E.H. (red). Palliatieve zorg: richtlijnen voor de praktijk. Vereniging Integrale Kankercentra (VIKC), Utrecht, december 2010. De meest recente versie van deze Nederlandstalige richtlijnen zijn te raadplegen op www.pallialine.nl.

We onderhouden een regelmatig contact met hun redactieraad. Onze belangrijkste aandachtspunten bij het bewerken van de richtlijnen waren:

B. Toekomstige werkwijze:

Voor het ontwikkelen van nieuwe richtlijnen in de toekomst zullen we ons grotendeels baseren op het 'Algemeen Stramien Voor De Ontwikkeling Van Aanbevelingen Van Goede Medische Praktijkvoering' zoals in 2007 opgesteld door Domus Medica, SSMG en CEBAM. Dit bestaat uit verschillende stappen die hierna opgesomd worden. Indien u de volledige methodologie wenst na te lezen kunt u die hier nalezen.

 1. Literatuurzoektocht volgens welbepaalde criteria
 2. Uitwerken ontwerptekst door de auteurs (multidisciplinaire auteursgroep)
 3. Goedkeuring door de redactieraad (doelstellingen en methode pallialine bewaken)
 4. Nazicht door externe reviewers
 5. Aanpassingen door de auteurs
 6. Goedkeuring door de redactieraad
 7. Pilootfase: toetsen in de netwerken palliatieve zorg in verschillende zorgsettings
 8. Aanpassingen door de auteurs
 9. Definitieve goedkeuring op de redactieraad
 10. Validering door CEBAM
 11. Publicatie en verspreiding