top
Logo Pallialine
telefoon icoon CONTACT | ster icoon DISCLAIMER
visitekaartje

Medewerking gevraagd

Het ontwikkelen van deze richtlijnen is een belangrijk en uitdagend, maar ook een omvangrijk en inspannend werk. Het doel is om hoogwetenschappelijke richtlijnen te schrijven die tezelfdertijd ook in de praktijk gemakkelijk toepasbaar zijn. Deze beide eigenschappen van de richtlijnen verdienen een aparte aandacht. Daarom wordt de ontwikkeling er van opgedeeld in deelfasen waaraan verschillende mensen kunnen meewerken:

Auteurs

Elk auteursgroepje bestaat (per richtlijn) uit een huisarts, een specialist en een verpleegkundige. Daarnaast kunnen nog bijkomende mensen uitgenodigd worden indien het thema van de richtlijn dit vraagt. Deze mensen worden ondersteund in het opzoeken van de literatuur, het nalezen en het beoordelen er van, en het schrijven van de richtlijn. In elk auteursgroepje zit een vertegenwoordiger van de redactieraad die de werkmethode bewaakt en die met problemen in de redactieraad terecht kan. Per auteur is een vergoeding voorzien.

Reviewers

Elke richtlijn wordt aangeboden aan experten in het vakgebied (volgens het thema van de richtlijn). Deze experten kunnen commentaren formuleren aan de auteurs.

Pilootfase

Vooraleer een richtlijn gepubliceerd wordt, laten we hem eerst een tijdje 'proefdraaien' in het werkveld. Zowel in de thuiszorg als in het ziekenhuis of op een palliatieve eenheid. Dit moet de leesbaarheid, begrijpbaarheid en toepasbaarheid van de richtlijn verhogen.

Indien je interesse hebt om aan n van deze opdrachten mee te werken of je hebt hier vragen over, dan kan je ons hier contacteren.