top
Logo Pallialine
telefoon icoon CONTACT | ster icoon DISCLAIMER
visitekaartje

Doel en opzet

Visie

Elke palliatieve patiŽnt heeft recht op goede palliatieve zorg, ongeacht in welke setting (thuis, ziekenhuis, woon- en zorgcentrum, palliatieve zorgeenheid) hij zich bevindt. Dit betekent onder andere dat de zorgverleners die de patiŽnt omringen voldoende moeten opgeleid zijn in palliatieve zorg en moeten beschikken over voldoende kennis ter zake alsook over voldoende vaardigheden om die kennis te kunnen toepassen. Deze richtlijnen kunnen een ondersteuning zijn bij het up to date houden van de kennis van de zorgverleners en op die manier bijdragen tot de zorgkwaliteit voor elke individuele patiŽnt.

Missie

Wij beogen het aanbieden van richtlijnen inzake belangrijke aspecten van de zorg voor palliatieve patiŽnten. Deze richtlijnen zijn gebaseerd op de recente wetenschappelijke literatuur en worden op een toegankelijke en begrijpelijke manier geformuleerd. Er wordt aandacht geschonken aan de toepasbaarheid er van in de verschillende zorgsettings en door de verschillende disciplines die de patiŽnt omringen. Op regelmatige basis of bij het verschijnen van belangrijke nieuwe literatuurgegevens worden de richtlijnen herzien.